Uber Петко Иванов

Незаконни ли са UBER?

Още от както се разбра, че Uber ще навлизат в България, а дори и преди това се дискутира тяхната легитимност и правото им да извършват тази услуга.

Моето скромно мнение е че Uber очевидно нарушават българското законодателство. Въпреки твърденията, че са услуга за споделено пътуване и много подкрепящи ги, за мен е повече от ясно, че това всъщност е таксиметрова услуга, която според българското законодателство подлежи на контрол. Всеки който твърди нещо друго очевидно изкривява реалността и/или не желае да тълкува какво всъщност правят Uber.

ВЪПРЕКИ това (more…)

Read More