Brainstorming – You are doing it wrong! Или как да брейнстормваме правилно

Брейнстормването (още известно като мозъчна атака) е най-известният и използван метод за генериране на идеи в група. Методът е разработен през 40те години от Алекс Озбърн, като бързо набира популярност и достига широката публика и това не е случайност, защото използван правилно методът е един от най-добрите инструменти за (more…)

Read More