Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Основи на икономическите теории – доц. Мария Марикина – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Основи на икономическите теории

Преподавател: доц. Мария Марикина

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка (more…)

Read More

Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по История на икономическите теории – проф. Светла Тошкова – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: История на икономическите теории

Преподавател: проф. Светла Тошкова

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка (more…)

Read More

Човешкият произход

История на хората – От възникването като вид до днес

Хората. Като вид населяваме планетата от доста време. Когато помислим за нашето минало се сещаме за древни цивилизации, пирамидите и др. Но това е само една нищожна част от нашата история.

(more…)

Read More