Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Иновации в бизнеса при проф. Иван Георгиев и доц. Димитър Благоев – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Иновации в бизнеса

Преподавател: порф. Иван Георгиев и доц. Димитър Благоев

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка (more…)

Read More

Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Икономика на недвижимата собственост при проф. Йорданка Йовкова – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Икономика на недвижимата собственост

Преподавател: проф. Йорданка Йовкова

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка (more…)

Read More

Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Бизнес мениджмънт при доц. Кирил Димитров – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Бизнес мениджмънт

Преподавател: доц. Кирил Димитров

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка. Може направо да се чете от тях, а не от учебника.  (more…)

Read More