Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции в УНСС

Реших да публикувам всички лекции, които съм писал през годините в УНСС. Този пост е нещо като каталог, който систематизира всичко. Лекциите са писани на лаптоп и са достатъчно подробни и в повечето случаи напълно достатъчни за подготовка за контролни и изпити. Някои от лекциите са допълнително разработени с материали от презентации и учебници. Лекциите, които са за трети и четвърти курс са за специалност Бизнес икономика.  (more…)

Read More

Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Данъчно облагане и данъчен контрол при проф. Б Славков – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Данъчно облагане и данъчен контрол

Преподавател: проф. Б. Славков

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка. Лекциите са комбинация от записки и изпратени материали.  (more…)

Read More

Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Управление на човешките ресурси при проф. Йосиф Илиев – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Управление на човешките ресурси

Преподавател: проф. Йосиф Илиев

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка (more…)

Read More

Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов

Лекции по Иновации в бизнеса при проф. Иван Георгиев и доц. Димитър Благоев – УНСС

Университет: УНСС

Предмет: Иновации в бизнеса

Преподавател: порф. Иван Георгиев и доц. Димитър Благоев

Коментар: Лекциите са доста подробни и са напълно достатъчни за подготовка (more…)

Read More