Базисен доход - Петко Иванов
Икономика Разработки и изследвания Статии

Базисен доход – въпрос на време или утопия?

Идеята за базисен доход не е нова. Тя съществува от много време и винаги е имала поддръжници, но през последните няколко години набира все по-голяма популярност и все по-често се обсъжда и предлага като решение на различни проблеми в икономиката и обществото. Привържениците на базисния доход следят с още по-голям интерес наближаващия референдум в Щвейцария, който може да е прецедент в развитието на идеята, като цяла страна приеме наличието на такъв доход.  Но преди изобщо да говоря за възможността да се осъществи подобна идея трябва да се уточни какво точно се има предвид под базисен доход. В литературата и сред различните експерти има различния разбирания, но най общо казано базисният доход е гарантиран безусловен месечен доход, на който всеки човек има право, като целта му е да покрива базисни нужди като храна, подслон, образование.

Базисен доход Петко Иванов
На 4 октомври 2013 швейцарски активисти организират изсипването на 8 млн. монети на площата в жест на отбелязването на 125 000 събрани подписа, които в крайна сметка водят до провеждането на референдум през юни 2016г.

В защита на идеята за базисен доход могат да бъдат направени много аргументи. Като се започне от премахването на бедността, намаляване на неравенството и се стигне до икономическа свобода, сигурност и възможности за удовлетворяващо развитие за всеки индивид. Всичко това звучи много хубаво на теория, но на практика нещата не стоят толкова просто. Пред въвеждането на безусловен базисен доход има доста пречки, които трябва да бъдат преодолени. На първо място трябва да се осигурят нужните средства, които трябва да дойдат от данъкоплатците. Тук има аргументи и в двете посоки, като привържениците на идеята твърдят, че с въвеждането на базисния доход голяма част от административните разходи, които се използват в момента за алтернативни социални системи биха могли да бъдат спестени и да бъдат пренасочени. Съществува и схващането, че с наличието на базисен доход за всеки това ще увеличи потреблението, което от своя страна ще стимулира развитието на икономиката и ще вкара допълнителни средства в държавните бюджети, които да могат да финансират подобна идея. Всички тези предположения обаче до голяма степен са теоретични и в по-голямата си част са доста груби и оптимистични и не взимат предвид, че разработването, внедряването и изобщо смяната на една съществуваща система сама по себе си изисква огромен ресурс, който не е ясно до каква степен може да бъде възвърнат. От друга страна също не се взима предвид до каква степен държавата и обществото е в достатъчно зряла фаза за да може да създаде, имплементира и подържа работеща една такава система. Моето мнение е, че на този етап се броят на пръсти страните, които дори могат да си помислят за такова нещо и биха имали капацитета, експертизата и възможността да се пробват да реализират нещо подобно. България със сигурност не е една от тези страни, защото ясно се вижда, че държавните структури работят неефективно и често липсва експертиза дори за реализирането на много по-прости и еволюционни идеи. Бих казал, че на този етап развитието на администрацията и политическата воля са далеч от осъществяването на една подобна революционна идея и опитът за реализирането и би довел до провал и непоправими загуби и последици.

Друг основен проблем, който би възникнал при въвеждането на базисен доход е липсата на мотивация за работа. Тук биха се намесили привържениците на идеята и биха казали, че подобно нещо не се наблюдава или се наблюдава в допустими граници при вече проведени експерименти, където базисния доход е бил въведен. Друг аргумент в подкрепа е, че хората са генетично предразположени към действия, творчество и по-голяма част от хората не биха седели безучастни и извън пазара на труда. Но тези твърдения са до голяма степен спекулации. От една страна е вярно, че с издигането в пирамидата на Маслоу човек има мотивацията да продължава да се развива и ако базисния доход покрива най-ниските нива от пирамидата човек би се приспособил и би имал мотивацията да продължава да се развива и да допринася за икономиката по различни форми. Но също така е важно да се има предвид, че проведените експерименти са краткосрочни, хората участвали в тях са знаели, че това не е нещо, което ще продължи вечно, също така е важно да се отбележи, че те са израстнали в общество, където ако искаш да има храна на масата си принуден да работиш и са свикнали да бъдат мотивирани от съвсем различни стимули. Трудно е да се предвиди как хората ще реагират при въвеждането на базисен доход в глобален мащаб и дългосрочно във времето. Тъй като проведените експерименти са били в сравнително малки и затворени групи, парите до голяма степен не идват от затвореното общество. В една реална ситуация е напълно възможно голяма част от масата хора да следват поведението на тези, които предпочетат да не работят и просто да получават дохода. Не е изключено да се създаде вълна от недоволство и да се получи верижна реакция, при която хората масово отказват да работят, за да може друга група от хора да получават пари на готово. Базисният доход също би демотивирал хората, които работят ниско платени работи да напуснат, защото реално е по-добре да получават дори по-малка сума гарантирано всеки месец, отколкото да работят работа, която не харесват. В България аргументите за това важат в още по-голяма сила, като се вземе предвид напрежението между различни етнически групи, високият процент на неактивни в икономиката, високият процент на млади хора, които нито са заети, нито учат и изобщо нямат мотивация да го правят.  Въвеждането на базисния доход единствено би влошило тези нагласи в обществото и по никакъв начин не би стимулирало тези групи от хора да се включат в икономиката.Базисен доход - Равенство

Могат да бъдат изложени още много аргументи, защо безусловният базисен доход е утопия в сегашното ни общество, но бих искал да обърна внимание на това, защо смятам, че въвеждането на безусловния базисен доход всъщност е въпрос на време. Но не в сегашното ни общество, а в едно общество на бъдещето, което е малко по-развито. Общество, в което технологиите са една идея по-развити, общество, в което образованието е една идея по-гъвкаво, общество, в което хората са една идея по-отворени, мотивирани и целеустремени не толкова към собственото си благо, а към благото на човечеството като цяло.

Един от основните аргументи, който мога да направя е развитието на технологиите. За разлика от миналото, където хората е трябвало да работят от сутрин до вечер за да сложат храна на масата и да осигурят своето съществуване, то в 21 век, само една малка част от хората е достатъчна за да изхрани цялото население на Земята. И това се случва именно благодарение на технологиите. Това става благодарение на парните машини, а по-късно на електричеството, на двигателя с вътрешно горене, компютрите, интернет, а през последните 10 години изкуственият интелект се развива с невероятни темпове. Темпове, които са невиждани до сега в човешката история и това, което трябва да се отбележи, е че технологиите в тази сфера се развиват не в аритметична, а в геометрична прогресия, което означава, че всъщност имат ускоряващ се темп на развитие и ако преди за развитието на дадена технология са били необходими 15 години, то сега са необходими 3, а в бъдеще ще може да се развие за месеци. Вече се разработват първите автомобили, които нямат нужда от шофьор и прогнозите са, че до 2020г. ще имаме напълно функциониращи такива. Само по себе си това ще остави 4,5 млн. души в САЩ безработни и ще промени облика на много индустрии и начина по който се придвижваме. Изкуственият интелект вече променя и образа на индустрии, които са традиционно човешки. Амазон, една от най-големите компании, до голяма степен разчита единствено на роботи за управлението на огромните си складови пространства, същата компания планира да доставя стоки до своите клиенти чрез дрони, които автоматично ти оставят пратката до вратата. През последните седмици, Фейсбук и други големи компании, обявиха ботове, които автоматично отговарят на твоите запитвания в приложението за чат. Вече можеш да получиш отговор на специфични въпроси или да си поръчаш определен продукт без да е необходимо да говориш с човек. Появиха се и новини за бот, който изпълнява ролята на адвокат. Автоматична система, която може да решава прости правни въпроси. Работа, която преди 5 години беше немислимо да се извършва от компютър, и не само това, а работа която се смяташе за високо квалифицирана и изискваща специфични познания и умения. Това са само част от примерите, които демонстрират, че прогнозите за 50% автоматизация на съществуващите работи в следващите 30тина години ще се сбъднат.Защо базисен доход?

И именно тук се намесва безусловния базисен доход. В бъдеще вече няма да е необходимо хората да работят ниско квалифицирани работи. Всичко ще се извършва от машини, роботи, компютри и изкуствен интелект. На практика хората няма да могат да си намерят ниско квалифицирана работа, защото ще е по-евтино тя да се извършва от роботи и базисният доход ще осигури спокойствието и сигурността на ниско квалифицираните хора. Те ще получат възможността да имат време да се развиват, да отделят време на образованието си, започването на собствен бизнес или творческа дейност.

Тук се намесва и една от най-големите пречки за осъществяването на подобна идея – образователната система. На практика в бъдеще човечеството ще може да съществува единствено благодарение на работата на роботите и развитието на технологиите, но все пак за развитието на тези технологии и развитието на науката ще са необходими все по-високо квалифицирани и интелигентни хора. Не само това, но те трябва и да са изключително гъвкави, защото ако в миналото е можело да работиш една работа през целия си живот, то сега шансовете са, че работата, която работиш в момента след 10 години дори няма да съществува. За жалост образователната система в момента е на нивото, в което те обучава да работиш една работа през целия си живот. За да може да настъпи тази революция в обществения начин на живот, образователната система трябва да се промени изцяло. По начин, по който хората не само имат възможност да се преквалифицират в рамките на кратък период от време, но и са достатъчно отворени към промяната и имат съвсем различно разбиране за икономическите, политическите и социалните процеси. Ако това не се случи няма как една икономика, в която е въведен безусловния базисен доход да е устойчива. Ако образованието стане нещо застъпено през целия живот и развива не само определени знания и умения, но и морални, емоционални и други аспекти на човешкия ум, то в комбинация с базисния доход би било възможно да се прескочат първите стъпала на пирамидата на Маслоу и хората да имат вътрешния порив за действие, творчество, развитие и работа.

Много хора биха казали, че базисният доход е утопия. Аз също бих казал, че той е утопия, но в сегашния момент. Както преди е било утопия, робите да са свободни, или да пътуваш по света в рамките на няколко часа, или жените да имат право на глас или да стъпиш на Луната. В своето си време, всяка една от тези идеи е била утопична, но с развитието на технологиите, развитието на образованието, развитието на обществото, смяната на моралните и културни разбирания тези идеи са станали реалност и днес ги имаме за даденост. За това и вярвам, че с развитието на всички тези аспекти реализирането на идеята за безусловен базисен доход не е утопия, а е по скоро въпрос на време.