Човешкият произход
Видео

История на хората – От възникването като вид до днес

Хората. Като вид населяваме планетата от доста време. Когато помислим за нашето минало се сещаме за древни цивилизации, пирамидите и др. Но това е само една нищожна част от нашата история.