Как-да-се-подготвим-за-кандидат-магистърски-тест-в-УНСс
Образование Статии УНСС

Как да се подготвим за Кандидат-магистърски тест в УНСС

Въпреки че начина на учене и подготовка за изпити е строго индивидуална за всеки се надявам, че личният ми опит и споделените материали ще са поне от части полезни. На първо място трябва да спомена, че вече се явих на предварителен кандидат-магистърски изпит в УНСС и изкарах 5,51 с минимални усилия и около 2-3 дена “учене”. Едва ли това ще е резултата при всеки, но се надявам, че методът ми на подготовка се е представил добре.

Магистърски специалности в УНСС

Небивалици в УНСС №2

Кандидат магистърски тест УНСС

Информация за самия изпит – Изпитът се състои от 20 тестови въпроса, като времето за работа е 1 час (времето не е фактор при този изпит – 1 час е предостатъчно време за 20 въпроса, не бързайте и обмислете отговорите си). Всеки въпрос се състои от 5 възможни отговора, като само 1 от тях е верен. За верен отговор се дават 4т., за грешен се отнема 1т., а за неотбелязан отговор нито се дават нито се отнемат точки. В изпита се включва материал от 5 предмета, като от всеки предмет има точно 4 въпроса (общо 20). Предметите са:

 • Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката)
 • Основи на правото
 • Основи на финансите
 • Основи на счетоводството
 • Статистика

Изпитът е разделен за Икономисти и за НЕ икономисти, но основните принципи са едни и същи и се обхваща що годе един и същ материал, като въпросите за не икономисти са просто по-лесни, като под по-лесни разбирам, че има по-голяма вероятност да ги знаете от обща култура.

Преди да обърна внимание на конкретния материал и въпроси включващи се в изпита ще споделя някои общи съвети, които биха помогнали да се представите по-добре на изпита.

Излишно е да го казвам, но все пак – не закъснявайте за изпита. Ако имате другарче е хубаво да отидете по-рано за да може да се пробвате да седнете един до друг (може да е от полза). По време на изпита останете спокойни и мислете логично, дори да не знаете отговора на някой въпрос може да изключите останалите отговори и да достигнете до верния отговор или поне да увеличите шансовете си да го познаете. По тази тема, често срещата аматьорска грешка е да не се посочва отговор заради страха да не загубите една точка. Не го правете!

По-добре е да играете на тото,

защото при верен отговор получавате 4 точки, а при грешен губите само 1. Чисто математически ще имате по-висока оценка ако налучкате отколкото ако оставите празни отговори, дори и да не може да изключите нито един отговор.Кандидат магистърски тест унсс Петко Иванов

Различни проучвания показват, че е много по-добре да се наспите добре и да сте отпочинали за самия изпит отколкото да седите цяла нощ и да четете. Не четете и не преговаряйте непосредствено преди самия изпит, защото това само може да Ви обърка. Наспете се добре нощта преди изпита. В деня на самия изпит е важно да не седите гладни и жадни. Хапнете нещо леко, което да дава енергия, но да не пречи на храносмилането – големи или малкки банани, ядки, шоколад (не прекалявайте с шоколада), други плодове. Не препоръчвам да се пие кафе, кола и други енергийни напитки – доказано е че кофеинът и други стимулиращи вещества въпреки освежаващото си действие те правят нетърпелив и водят до взимане на грешни решения, а грешните решения са последното, което искате да взимате на тест. Много по-добре е да отидете да потичате или да направите една бърза тренировка преди изпита.

Материали и от къде да учим за кандидат-магистърския тест в УНСС

Въпросите на изпита се генерират произволно от база данни с въпроси. Въпросите в общи линии следват една и съща формулировка и точно специфичен материал за това няма нужда да четете всичко. Много хора си взимат учебници по дисциплините и започват да ги четат наред – това е пълна загуба на време, 95% от материала в учебниците не се включва на изпита. За това е много важно да насочите усилията си към правилните материали. Четете съкратени лекции и най-общите и основни неща от всеки предмет. Ето няколко примерни материала (не претендирам за качество и някои от материалите не са мои):

Магистърски курс в УНСС с примерни въпроси

Кандидат магистърски курс в УНСС 2

Основи на икономическите теории (доц. Мария Марикина)

Микроикономика – Всички лекции (доц. Екатерина Сотирова) 

Макроикономика – всички лекции (доц. Екатерина Сотирова)

Статистика – всички лекции (доц. Соня Чипева)

Основи на финансите – всички лекции (доц. Стоян Александров)

Основи на счетоводството – всички лекции (проф. Емилия Миланова)

Основи на правото (Всички лекции Балабанова)

*В повечето случаи, лекциите са много по-подробни отколкото е необходимо за изпита, но пак е по-добре от учебници

 

Ще се опитам да систематизирам основните неща, на които трябва да се наблегне за всеки предмет (не гарантирам изчерпателност).

Икономикс – Наблегнете на търсене и предлагане (зависимости, кое как се изменя при какви условия); заетост и безработица (как се измерва, основни понятия и показатели); печалба и разходи (как се определя, максимизиране, видове разходи и т.н.); граница на производствените възможности; определяне на БВП (научете различните методи и кой метод как работи); различните форми на конкуренция (съвършена, монопол, олигопол и т.н.); инфлация, дефлация, стагфлация и т.н.; научете си добре графиките и как се променят различните криви.

Основи на правото –  прочетете си конституцията. Всичко останало в общи линии е излишно. Научете отговорностите и правомощията на различните органи – министерски съвет, народно събрание, президент и т.н.; погледнете дееспособност, правоспособност, деликтоспособност, какви права и задължения възникват и се съдържат във всяко.

Основи на финансите – лихвени проценти, валути; погледнете основен капитал, собствен капитал, резерви; различни показатели и коефициенти за рентабилност, риск и т.н.; видове данъци; банкови и кредитни експозиции; влогове и кредити.

Основи на счетоводството – задължително активи и пасиви; научете как се осчетоводяват най-простите операции – покупка на активи, услуги, задължения към доставчици, вземания към клиенти, пари в каса и разплащателна сметка, банкови заеми и депозити; задължително основните принципи на счетоводството; амортизация и видове методи за начисляване;

Статистика – основните показатели – средна аритметична, мода, медиана, квадратична, отклонения и т.н.; основните видове анализ – корелационен, регрисионен, дисперсионен; генерална съвкупност и извадки; нормално разпределие, симетрично разпледеление и т.н.; различните скали и степени – дихотомна, силна, слаба, ординална, интервална, прекъснати, непрекъснати единици и т.н.

 

Добре е да решите тестове от предходни години за да се придобие представа за формата на въпросите и какво включват, а и има шанс някои от въпросите да се повтарят на изпита. Следващите въпроси са обобщени от различни източници, основно форумът на УНСС. Не гарантирам за 100% сигурност на верните отговори.


Ако този пост ти беше полезен подкрепи блога като разгледаш тази страница и си направиш подарък


ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

за кандидат-магистърски тест за завършилите
професионално направление “Икономика”

Пълна заетост в една икономика се постига, когато:

 • а) съществуват ограничения за наемането на нови кадри;
 • б) безработица не съществува (сведена е до нула);
 • в) безработицата е ограничена до естествената си норма;
 • г) тя е в състояние на рецесионен разрив;
 • д) тя е в състояние на инфлационен разрив.

При равни други условия повишаването на цената на една стока може да бъде резултат от

 • а) едновременно нарастване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп;
 • б) нарастване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане;
 • в) нарастване на нейното търсене при намаляване на предлагането й
 • г) намаляване на нейното търсене при запазване на същото й предлагане;
 • д) едновременно намаляване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп.

В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производство на такова количество продукция, за което

 • а) пределните разходи са равни на цената на продукцията;
 • б) средните разходи са достигнали своя минимум;
 • в) общите приходи са по-малки от общите разходи
 • г) общите приходи са равни на общите разходи;
 • д) пределните приходи са равни на пределните разходи.

Границата на производствените възможности на икономиката показва

 • а) пълният капацитет на производство без въвеждане на ограничения;
 • б) алтернативни комбинации от блага, които могат да се про­изведат при пълно и ефективно използване на ресурсите;
 • в) ресурсната осигуреност на икономиката;
 • г) отрасловата структура на икономиката;
 • д) движението на паричните и стоковите потоци в икономиката.

Ако на един пазар има много участници (продавачи и купувачи), никой от които не може да влияе върху формирането на пазарната цена, и обект на сделките са само хомогенни (еднородни) стоки, то такъв пазар е от вида

 • а) съвършено конкурентен;
 • б) монополен;
 • в) олигополен;
 • г) монополистично конкурентен;
 • д) нито един от посочените.

Правоспособността е

 • а) субективно право;
 • б) абстрактна възможност за притежаване на права и задължения;
 • в) юридически факт;
 • г) волеизявление;
 • д) правна норма.

Решенията на Народното събрание се оспорват

 • а) по съдебен ред;
 • б) пред Конституционния съд;
 • в) по административен ред;
 • г) в прокуратурата;
 • д) не се оспорват.

Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от

 • а) деня на парламентарните избори;
 • б) деня на официално оповестяване на резултатите от парламентарните избори;
 • в) полагането на клетва от народните представители;
 • г) деня на първото му заседание;
 • д) последния заседателен ден на предходното Народно събрание.

Посочете кое не е юридическо лице на частното право

 • а) сдружения;
 • б) областна управа;
 • в) фондации;
 • г) община;
 • д) политическа партия.

Счетоводната сметка се използва за

 • а) текущо отчитане на стопанските операции;
 • б) обобщаване на данни за остатъците от материални запаси;
 • в) балансово равенство на вземания със задължения;
 • г) периодично представяне на данните за капитала на предприятието;
 • д) съставянето на анализа за приходите и разходите.

Принципи на счетоводството са

 • а) текущи начисляване;
 • б) компенсиране на приходите с разходите;
 • в) текущо отчитане на стопанските операции;
 • г) съпоставимост на приходите и разходите;
 • д) обективно равенство между сумата на актовите и сумата на пасивите.

Амортизацията е метод на

 • а) възстановяване на направени разходи по придобиването на активи;
 • б) начисляване;
 • в) съпоставяне;
 • г) балансово обобщаване;
 • д) счетоводно отчитане.

Задълженията към доставчици са част от

 • а) актива на предприятието;
 • б) пасива на предприятието;
 • в) капитала на предприятието;
 • г) материалните активи на предприятието;
 • д) потенциалните вземания на предприятието.

Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между

 • а) капиталовата база – от една страна, и общия рисков компонент на активите и задбалансовите позиции – от друга страна;
 • б) капиталовата база и собствения капитал;
 • в) капиталовата база и привлечения капитал;
 • г) основният капитал и материалните дълготрайни активи;
 • д) липсва верен отговор.

Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират

 • а) пазарната рискова премия;
 • б) банковата премия;
 • в) рисковата структура на лихвените проценти;
 • г) матуритетния риск;
 • д) липсва верен отговор.

Покупателната сила на парите се определя от

 • а) валутния курс;
 • б) златното покритие на паричната единица;
 • в) стоките и услугите, които могат да се закупят с една парична единица;
 • г) индексът на инфлация;
 • д) липсва верен отговор.

Корпоративният подоходен данък у нас е

 • а) прогресивен;
 • б) пропорционален;
 • в) регресивен;
 • г) поголовен;
 • д) принудително плащане в полза на държавата.

Извадката е представителна за генералната съвкупност, ако попадналите в нея статистически единици

 • а) са със значения на изследвания признак, близки до неговата средна стойност;
 • б) са определени от специалисти в изследваната предметна област;
 • в) са посочени от изследователя;
 • г) са повече от 30;
 • д) са избрани чрез лотариен подбор.

Чрез стандартното (средно квадратичното) отклонение се измерва

 • а) разстоянието между средната аритметична величина и най-ниското значение на признака;
 • б) разстоянието между средната аритметична величина и най-високото значение на признака;
 • в) статистическото разсейване на единиците по изучавания признак;
 • г) корелацията между единиците в изучваната съвкупност;
 • д) регресионната зависимост между единиците в изучваната съвкупност.

Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените

 • а) е нараснало 1,02 пъти;
 • б) е нараснало на 102 %;
 • в) е нараснало с 1,02 %;
 • г) е нараснало с 0,02 %;
 • д) е намаляло с 0,02 %.

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

за кандидат-магистърски тест за завършилите специалности
от други професионални направления, освен “Икономика”

Икономическата теория има за свой общ обект

 • а) социално-класовите и политическите отношения;
 • б) производството, разпределението и потреблението на благата;
 • в) демографската структура на населението;
 • г) икономичното използване на природните ресурси;
 • д) осигуряването на устойчиво развитие.

На пазара за една конкретна стока се установява равновесие, когато

 • а) производителите предлагат по-големи количества, а потребителите желаят да закупят по-малки количества от нея;
 • б) търсените и предлаганите количества от стоката се изравняват;
 • в) е налице намаляващо потребителско търсене;
 • г) е налице незадоволено потребителско търсене;
 • д) държавата определя цената по административен начин.

Кой от следните показатели дава най-обобщена представа за

макроикономическата активност в една страна?

 • а) брутен вътрешен продукт;
 • б) пазарно търсене и предлагане;
 • в) държавен бюджет;
 • г) държавен дълг;
 • д) норма на рентабилност в отраслите на индустрията.

Инфлацията е

 • а) процес на повишаване на цената на труда;
 • б) процес на повишаване на производството на потребителски стоки;
 • в) процес на понижаване на общото равнище на цените в икономиката;
 • г) процес на повишаване на общото равнище на цените в икономиката;
 • д) процес на повишаване на покупателната способност на парите.

Всяка фирма, която е създадена с цел да печели се стреми към

 • а) максимизиране на приходите от продажбите;
 • б) минимизиране на разходите за производството;
 • в) максимизиране на разликата между приходите и разходите;
 • г) минимизиране на данъчните задължения;
 • д) минимизиране на финансовия риск.

Отговорност за верността на данните от финансовия отчет на предприятието носи

 • а) данъчната служба;
 • б) статистиката;
 • в) бюджетната комисия;
 • г) ръководството на предприятието;
 • д) съставителят на отчета.

Балансът на предприятието за счетоводни цели се съставя към

 • а) 12.12. на съответната година;
 • б) 15.09. на съответната година;
 • в) 31.09. на съответната година;
 • г) 31.03. на съответната година;
 • д) 31.12. на съответната година.

Фактурата за продажбата на стоки се издава от

 • а) клиента;
 • б) доставчика;
 • в) транспортната организация;
 • г) данъчната служба;
 • д) бюджетната комисия.

Разплащателна сметка е

 • а) сметка за предоставени пари за разплащане на клиента с трето лице, което има право да ги получи при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива;
 • б) сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;
 • в) сметка за съхранение на пари на фирми, обявени в ликвидация;
 • г) сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от клиента на банката;
 • д) липсва верен отговор.

Обект на облагане с ДДС е

 • а) печалбата на дружеството;
 • б) активите на дружеството;
 • в) доходът от трудови правоотношения;
 • г) стойността на доставките на стоки и услуги;
 • д) привлечения капитал на дружеството.

Източник за плащане на дивиденти е

 • а) привлеченият капитал на дружеството;
 • б) нетната печалба на дружеството (печалбата след данъчното облагане);
 • в) постъпленията от нова емисия на акции;
 • г) постъпленията от нова емисия на облигации;
 • д) нито един от посочените.

Балансът е

 • а) част от данъчната декларация;
 • б) бюджетно изискване;
 • в) елемент на финансовия отчет на предприятието;
 • г) изискването за обективно равенство между паричните средства и задълженията на предприятието;
 • д) отчет за приходите и разходите на предприятието.

При превишаване на планираните разходи по държавния бюджет над прогнозираните приходи, се констатира:

 • а) данъчен приход;
 • б) подобряване на финансовия баланс;
 • в) бюджетен дефицит;
 • г) бюджетна субсидия;
 • д) отрицателна разлика по текущата сметка на платежния баланс.

Договор между фирма и физическо лице за боядисване оградата на фирмата е

 • а) трудов договор;
 • б) договор за изработка;
 • в) договор за поръчка;
 • г) договор за извършване на услуга;
 • д) не е договор.

Студент взема книга от библиотеката на университета. Той извършва

 • а) фактическо действие;
 • б) договор;
 • в) наем;
 • г) заем;
 • д) волеизявление.

Решенията на Народното събрание се оспорват

 • а) по съдебен ред;
 • б) пред Конституционния съд;
 • в) по административен ред;
 • г) в прокуратурата;
 • д) не се оспорват.

Трудовият договор е

 • а) предпоставка за възникване на трудово правоотношение;
 • б) елемент на трудовото правоотношение;
 • в) самото трудово правоотношение;
 • г) юридическа форма на трудовото правоотношение;
 • д) зависи от съдържанието на договора.

Националният статистически институт на Р България е

 • а) автономна обществена организация;
 • б) автономна организация към Президентството;
 • в) автономна организация към Министерския съвет;
 • г) автономна организация към Министерството на икономиката и енергетиката;
 • д) автономна организация към Българската академия на науките.

Представителна извадка се осигурява

 • а) чрез наблюдаване на най-малките единици от генералната съвкупност;
 • б) чрез наблюдаване на най-големите единици от генералната съвкупност;
 • в) чрез случаен (лотариен) подбор на единиците;
 • г) по преценка на изследователя;
 • д) при спазването на всички предходни критерии.

Темп на растеж на продукцията на една фирма от 103% означава

 • а) увеличение на обема на продукцията със 103%;
 • б) увеличение на обема на продукцията с 3%;
 • в) увеличение на обема на продукцията 1,3 пъти;
 • г) намаление на обема на продукцията със 103%;
 • д) намаление на обема на продукцията с 3%

 

Потребители на финансовите отчети са:
а. инвеститори и кредитори
б. инвеститори, кредитори и бизнессредите
в. служителите, обществото и ………..не си спомням какво още
г. всички горепосочени

За платен наем и счетоводителя не отчита разхода защото спазва принципа:
а) текущо начисляване
б) съпоставимост на приходи и разходи
в) политика на предприятието

От областта на счетоводството имаше въпроси от порядъка на закупени са материали – как ще се осчетоводи операцията:
а) увеличаване на материални запаси увеличаване на задълженията към доставчика
б) увеличаване на материални запаси намаляване на задълженията към доставчика
в) намаляване на материални запаси увеличаване на задълженията към доставчика
г) намаляване на материални запаси намаляване на задълженията към доставчика

 

1. Икономическата теория има за обект на изучаване:
А Закономерностите на функциониране и развитие на производството, разпределението и потреблението на блага;
Б Поведението на националната икономика в цялост на база на обобщаване и анализиране на агрегираната стопанска активност;
В Поведението на индивидуалните икономически единици – фирми, домакинства, правителствени агенции, неправителствени организации и др;
Г Създаването и регулирането на обществено-икономическите ценности;
Д Способите за ефективно използване на природните ресурси;
2. Държавната намеса в пазарната икономика има за цел:
А Да коригира пазарните дефекти и да съдейства за свободата на конкурентните механизми;
Б Да създава по-добри условия за функционирането на държавните предприятия;
В Да премахва доходното и имущвествено неравенство’
Г Да спира външната конкуренция на местните производители;
Д Да стимулира дребните акционери и спестители;

3. БВП на човек от населението в България понастоящем е:
А На равнище, което ни поставя сред първите десет страни в ЕС;
Б По-нисък от този в Чехия, но по-висок от този в Румъния;
В Най-нисък сред страните-членки на ЕС;
Г На средно равнище спрямо останалите страни-членки на ЕС;
Д Няма верен отговор

4. Какви промени, при равни други условия, могат да доведат до повишаване на пазарната цена на една стока:
А Повишаване на разходите за нейното производство;
Б Нарастване на нейното търсене;
В Нарастване на нейното предлагане;
Г Намаляване на броя на нейните потребители;
Д Верни са отговори А и Б;

5.На конкурентен пазар фирмата би получила максимум печалба,ако:
А Реализира най-висока разлика между приходи и разходи;
Б Спести от разходите си, като замени качествени суровини с некачествени;
В Търгува само с платежоспособни клиенти;
Г Определи най-висока цена за продукцията си;
Д Липсва верен отговор

6. Ако трябва да бъде определена степента на икономическото развитие на една страна, в сравнение с тази на други страни, най-често се използва показателят:
А Индекс на икономическата свобода;
Б Равнище и динамика на БВП на човек от населението;
В Конкурентоспособност на местните производители;
Г Покупателна способност на местната валута;
Д Индекс на човешкото развитие;

7. Финансовите отчети включват:
А Счетоводен баланс;
Б Отчет за приходите и разходите;
В Отчет за паричния поток;
Г Отчет за промяна на капитала;
Д Комбинация от А, Б, В, Г ;

8.Посочете кои от изброените отчетни обекти се включват в състава на ДА:
А Машини и съоръжения;
Б Стоки;
В Материали;
Г Незавършено производство;
Д Пари

9. Счетоводният баланс се съставя с цел:
А Представяне на активите на предприятието;
Б Представяне на пасивите на предприятието;
В Представяне на финансовото и имуществено състояние на предприятието към определен момент;
Г Характеризиране на резервите на предприятието;
Д Представяне на капитала на предприятието;

10. Посочете кои от изброените отчети са пасиви /задължения/ на дружеството:
А Основен капитал;
Б Получени краткосрочни банкови заеми;
В Материали;
Г Пари в каса;
Д Машини;

11. Облигациите са:
А Разплащателни документи;
Б Ценни книжа, свидетелстващи, че емитентът е длъжник на притежателя им;
В Дялови ценни книжа, свидетелстващи, че техният притежател участва със съответната номинална стойност в акционерния капитал на дружеството;
Г Чекове;
Д Нито едно от посочените;

12. На Българска фондова борса “София” АД се търгува с:
А Акции;
Б Облигации;
В Злато;
Г Верни са А и Б ;
Д Няма верен отговор;

13. ДДС в България е:
А 20%
Б 10%
В 5%
Г Прогресивен;
Д Намаляващ

14. Акциите са
А Разплащателни документи;
Б Дългови ценни книжа, свидетелстващи, че емитентът е длъжник на притежателя им;
В Дялови ценни книжа, свидетелстващи, че техният притежател участва със съответната номинална стойност в акционерния капитал на дружеството;
Г Държавни ценни книжа;
Д Съкровищни бонове;

15. Когато планираните разходи по държавния бюджет превишат прогнозираните приходи, възниква:
А Бюджетна субсидия;
Б Отрицателна разлика по текущата сметка на платежния баланс
В Бюджетен дефицит;
Г Данъчен приход;
Д Подобряване на финансовия баланс;

16. НСИ на Р. България е:
А Автономна обществена организация;
Б Автономна организация към Министерския съвет;
В Автономна организация към Парламента;
Г Автономна организация към Министерството на икономиката и енергетиката;
Д Автономна организация към Българската академия на науките;

17. Статистическото изучаване включва:
А Събирането на първични статистически данни и групирането им в подходящи статистически редове и таблици;
Б Получаването на обобщени статистически характеристики за изучаваните съвкупности;
В Анализирането на вече събрана статистическа информация с помощта на подходящи статистически методи;
Г Разработването на прогнози за бъдещото развитие на изучавани явления и процеси;
Д Всички изброени дейности;

18. Законът е:
А Източник на право;
Б Сделка;
В Правна норма;
Г Правно отношение;
Д Волеизявление;

19. Какъв е срокът на мандата на МС по действащата Конституция:
А Пет години;
Б Четири години;
В Няма мандат, а се приема, че действа в мандата на съответното Народно Събрание;
Г Една година;
Д Шест години;

20. Трудовият договор е:
А Предпоставка за възникване на трудово правоотношение;
Б Елемент на трудовото правоотношение;
В Самото трудово правоотношение;
Г Фактически акт;
Д Правна норма;

1.Макроикономич.функция на потреблението изразява зависимостта м/у:
а) изменението на р-дите за потребление и изменението на съвкупния доход
б) изменението на автономното потребление и изменението на производното потребление
в) изменението на потреблението и спестяването
г) изменението на потребление и изменението на инвестициите
д) пределната склонност към потребление и дределната склонност към спестяването
2.Ако правителството провежда целенасочена експанзивна фискална политика може да:
а) увеличи сконтовия процент
б) намали основния лихвен процент
в) увеличи данъчните ставки и намали държавните покупки
г) намали данъчните ставки и увеличи държавните покупки
д) верни са б и г

3.Ако нарастването на съвкупното производство е резултат от ръст в производителността но ресурсити, може да се твърди, че се осъществява:
а) екстензивен тип икономически растеж
б) интензивен тип икономически растеж
в) конюнктурен икономически растеж
г) преход от централно планирана към пазарна икономика
д) устойчиво икономическо развитие на икономиката
4.Цената на една стока е нараснала. При равни други условия, причината за това може да бъде:
а) очаквания на производителите за нарастване на нормата на печалбата
б) намаляване на цената на друга стока , която е неин заместител
в) увеличаване на цената на друга стока, с която двете са допълващи се
г) едновременно нарастване на търсенето и намаляването на предлагането на тази стока
д) верни са всички посочени отговори

5. Установяването на пазарна цена под равнището на равновесната се свързва с наличието на:
а) пазарен излишък
б) пазарен дефицит
в) нарастване на предлагането на тази стока
г) въвеждане от държавата на минимална цена
д) верни са в и г едновременно

6.Концепцията за отчетната единица означава :
а) за целите на счетоводството предприятието се разглежда като самостоятелна отчетна единица
б) за целите на счетоводството предприятието не се разглежда отделно от неговите собственици, служители и т.н
в)счетоводните записи се основават на достоверни, измеримо надеждно и проверими операции
г) резултатът от дейността на предприятието се определя за известен период
д) вярно и честно представяне

7.В баланса на дружество Бета новопридобита сграда се посочва по нейната цена на придобиване в размер на 5 млн лв, независимо че пазарната и цена(съгласно мнението на лицинзиран оценител) е 5,2 млн лв. Определете счетоводните принципи които са целесъобразени за прилагането от страна на счетоводителя на дружеството при отразяване на операцията:
а) действащо предприятие
б) действащо предприятие и предпазливост
в) предимство на съдържание пред форма
г) текущо начисляване
д) действащо предприятие и текущо начисляване

8.Дружество Бета купува спомагателни материали за 1600лв които ще бъдат платени на доставчика след двадесет дни. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство, в резултат на тази операция:
а) увеличават се активите на дружеството(под формата на материали) с 1600лв и се увеличава капитала с 1600лв
б) увеличават се активите на дружеството (под формата на материали) с 1600лв и се намаляват паричните активи с 1600лв
в) намаляват паричните активи с 1600лв и се намаляват задълженията към доставчиците с 1600лв
г) увеличават се активите на дружеството (под формата на материали) с 1600лв и се увеличават задълженията към доставчици с 1600лв
д) увеличават се активите под формата на пари и се намаляват задълженията с 1600лв

9.Дружество Алфа притежава следното имущество: стоп.инвентар 5000лв, стоки 1000лв, акции 6000лв, оборудване 8000лв, основен капитал 10 000лв, неразпред.печалба 5000лв, програмни прадукти 3000лв, машини 500лв, задължения по банкови заеми 1000лв, р-ди за бед.периоди 500лв, пари в каса 1000лв, задълж.към доставчици 6000лв, резерви 3000лв. Дружеств.притежава собствен капитал :
а) 24000лв
б) 10000лв
в) 15000лв
г) 6000лв
д) 18000лв

10. Дружество Бета получава авансово заем в размер на 15 000лв за предоставяне под наем на сграда. Счетоводителят на дружеството е отложил признаването на приходо защото е спазил принципа :
а) текущо начисляване
б) съпоставимост на приходи и разходи
в) предпазливост
г) възможно запазване на счетоводната политика
д) действащо предприятие

11. Какъв краткосрочен финансов инструмент се издава при отпускане на стоков кредит между предприятия
а) конвертируема облигация
б) обикновенна облигация
в) търговса полица
г) акция
д) няма верен отговор

12. Колко лева ще имате след една година по едномесечив депозит с годишен лихвен процент 24% ако вложите сега 1000лв и не теглите и не внасяте парични суми по депозита
а) 1240лв
б) 1024лв
в) 240лв
г) 1268лв
д) 2400лв

13. Изчислете настоящата ст-ст на парична сума 10 000лв коята ще получите след 5 год като приложите год.норма на дисконтиране 0,2
а) 4020лв
б) 11000лв
в) 8000лв
г) 9000лв
д) 2000лв

14. Каква е разликата м/у Бета-коефициента и дисперсията, като показатели за риска на инвестициите в ценни книжа
а) Бета-коеф.е отрицателен, а дисперсията е винаги положителна
б) Бета-коеф.е корен квадратен от дисперсията
в) бета-коеф.е показател за системен риск, а дисперсията е показател за общия инвестиционен риск
г) няма разлика, те са равни
д) няма верен отговор

15. Пазарът на които се търгуват пари и краткосрочни финансови инструменти се нарича:
а) стокова борса
б) фондова борса
в) паричен пазар
г) аукцион
д) капиталов пазар

16. Средната аритметична величина се счита за най-точния и представителен измерител на средното равнище на признака защото:
а) изразява средното алгебрично значение на дадения признак
б) се изчислява с помощта на математическа формула
в) при изчислението и участват значенията на всички единици от съвкупността по дадения признак
г) може да бъде изчислявана и при отрицателни значения на дадения признак
д) стойността и съвпада с най-голям брой значения на признака

17. Проверка на статистическата хипотеза се прилага когато:
а) сравняваме средните ст-ти на дадения признак за две статистически съвкупности
б) сравняваме относителни дялове по даден алтернатен стасист.признак за две статистически съвкупности
в) доказваме наличие на корелационна зависимост м/у 2 или повече явления
г) изследваме адекватността на регресионен модел
д) всичко изброено

18. Ако средногодишният абсолютен прираст в продажбите на мобилни телефони на една фирма през последните 10 год.е 50хил.лв как ще се измени очаквания обем на продажбите през следв.год.
а) ще се увеличи общо с 50 хил.лв
б) ще намеел общо с 50хил.лв
в) ще се увеличи средно с 5хил.лв
г)ще намалее средно с 5хил.лв
д) не може да се определи по налични данни

19. Актове на Управителя на БНБ се оспорват пред:
а) народното събрание
б) конституционен съд
в) министъра на провосъдието
г) върховния административен съд
д) не се оспорват

20. Установено с ревизионен акт задължение в данъчния процес подлежи на доброволно плащане :
а) в 14-дневен срок от връчването на акта
б) в 1-месечен срок от връчването на акта
в) незабавно се изпълнява
г) в 6-месечен срок от вречването на акта
д) до 30 април за всяка календарна година
Тест – Магистър
19 Септември 2009г.

1. При намаляване на цената на една стока с 25% се установява нарастване на купуваните количества с 15%. Това означава, че:
а) предлагането на стоката е нараснало с 25%, а търсенето и е нараснало с 15%;
б) търсенето на стоката е еластично ( коеф. на еластичност 1,6);
в) търсенето на стоката е нееластично ( коеф. на еластичност 0,6);
г) предлагането на стоката е еластично ( коеф. на еластичност 0,6);
д) предлагането на стоката е нееластично ( коеф. на еластичност 1,6);
верен отг. В

2. Бюджетната линия на един потребител се е изместила успоредно надясно, което е резултат от:
а) нарастване на неговия номинален доход при неизменни цени на стоките;
б) увеличаване на цената на една от стоките;
в) намаляване на цените на двете стоки с еднакъв темп при неизменен номинален доход;
г) намаляване на цената на една от стоките;
д) верни са отговори а) и в) едновременно;

3. Производител избира комбинация от два фактора, при което изравнява тяхната пределна норма на заместване с пределната им норма на трансформация. Графично това може да се представи чрез:
а) точка, в която изокостата се допира до една изокванта;
б) точка, в която изокостата пресича две изокванти;
в) точка, в която се допират две изокванти;
г) крива на дългосрочните средни разходи на фирмата;
д) уравнение на производствената функция;

4. Фирма предлага своя продукт на съвършено конкурентен пазар. За нея е характерно, че:
а) има абсолютно еластична крива на търсене на продукта;
б) за всяко количество на продукта средните приходи са равни на пределните приходи;
в) за всяко количество на продукта пределните приходи са равни на пределните разходи;
г) има абсолютно нееластична крива на предлагане на продукта;
д) верни са отговори а) и б)

5. Кое от посочените по-долу не е вярно за абсолютния монопол:
а) кривата на пределния му приход е с отрицателен наклон;
б) кривата на търсене на продукта му е с отрицателен наклон;
в) пределните му приходи са по-високи от цената, по която продава;
г) постига оптимален обем на производството при условие, че МR = МС;
д) произвежда продукт, който няма близки заместители;

6. Дружество Алфа признава приход от продажба на стоки в размер на 5000лв. Средствата от клиентите са постъпили по разплащателната сметка на дружеството. Дружеството ще отрази операцията по следния начин:
а) ще отрази увеличение на активи (под формата на пари) с 5000лв. и ще признае приход от продажба на стоки в размер на 5000лв.;
б) ще отрази възникване на активи (под формата на вземания) в размер на 5000лв. и ще признае приход в размер на 5000лв.;
в) ще отрази увеличение на активи (под формата на пари) с 5000лв. и намаление на активи (под формата на вземания) с 5000лв.;
г) ще отрази увеличение на активи (под формата на пари) с 5000лв. и намаление на задължения с 5000лв.;
д) нито един от посочените;

7. Принципът текущо начисляване означава:
а) отчитане на действителния резултат;
б) вярно и честно представяне;
в) признаване на приходите и разходите в момента на тяхното възникване, независимо от получаването или плащането на паричните средства;
г) недопускане на грешки;
д) отговори а) и б);

8. Дружество „ Бета „ притежава следното имущество : вземания от клиенти 5 000 лв. , продукция 1000 лв. , акции 6 000 лв. , машини 8 000 лв. , основен капитал 10 000 лв. , неразпределена печалба 5 000 лв. , програмни продукти 3 000 лв. , стопански инвентар 500 лв. , задължения по банкови заеми 1 000 лв. , разходи за бъдещи периоди 500 лв. , пари в каса 1 000 лв. , задължения към доставчици 6 000 лв. , резерви 3 000 лв. Дружеството притежава активи в размер на :
а) 25 000 лв.;
б) 19 000 лв.;
в) 24 500 лв.;
г) 18 500 лв.;
д) 10 000 лв.;

9. Дружество „ Бета „ подменя своя парк от автомобили с коли на финансов лизинг, който отразява в своите отчети като собствени активи. Определете счетоводния принцип, който е целесъобразен за това решение:
а) действащо предприятие;
б) текущо начисляване;
в) предпазливост;
г) предимство на съдържание пред форма;
д) отговори а) и в);

10. Активите на дружеството са:
а) ресурси контролирани от дружеството;
б) ресурси придобити от дружеството;
в) ресурси контролирани от дружеството, от които се очаква то да получи икономическа изгода;
г) задължения на дружеството;
д) нито един;

11. Бългаска фондова борса „София” АД е:
а) финансов фонд на държавата;
б) контролен орган на Министерството на финансите;
в) банка на банките;
г) банка на държавата;
д) организиран капиталов пазар, където се търгува с дългосрочни финансови инструменти;

12. Централната банка в страните без Валутен борд /Паричен съвет/:
а) кредитира държавния бюджет;
б) рефинансира търговските банки и по този начин провежда своята парична политика;
в) извършва парични емисии;
г) не представлява кредитор от последна инстанция;
д) верни са а), б) и в);

13. Каква лихва ще получите за 5 години ако вложите 1000 лв. на годишен срочен депозит с годишен лихвен процент 15%, ако не теглите и не внасяте парични суми по депозита?
а) 75 лв.;
б) 750 лв.;
в) 1750 лв.;
г) 1011 лв.;
д) 2011 лв.;

14. Ако нетният оборотен капитал на предприятието е отрицателен, Вие ще направите извод, че:
а) предприятието е декапитализирано;
б) предприятието е нарушило основния принцип за финансово равновесие;
в) предприятието е нерентабилно;
г) предприятието е с влошена ликвидност;
д) верни са б) и г);

15. Общественото порицание е санкция в:
а) гражданското право;
б) конституционното право;
в) административното право;
г) облигационното право;
д) семейно-наследственото право;

16. Актовете на Председател на държавна агенция могат да се оспорват:
а) не се оспорват;
б) оспорват се пред Министерския съвет;
в) оспорват се пред състав на Върховен административен съд;
г) оспорват се пред Конституционния съд;
д) оспорват се по административен ред;

17. Заповедта на кмета да не се продава алкохол в деня преди изборите:
а) може да се оспори пред административен съд;
б) оспорва се пред Върховен касационен съд;
в) оспорва се пред Върховен административен съд;
г) оспорва се по административен ред;
д) зависи от вида на общия акт;

18. Представителна (случайна) извадка е съставена от:
а) Основната част от единици на статистическата съвкупност;
б) Част от единиците на една статистическа съвкупност, излъчени чрез случаен подбор;
в) Част от единиците на една статистическа съвкупност, излъчени чрез експертен подбор;
г) Тази част от единиците, които са най-лесни за наблюдение;
д) единиците на статистическата съвкупност, които имат различни значения;

19. Слаби статистически скали, по които измерваме категорийни признаци са:
а) бална и интервална статистическа скала;
б) рангове и пропорционална статистическа скала;
в) номинална и ординална статистическа скала;
г) дихотомна и интервална статистическа скала;
д) интервална и пропорцинолна статистическа скала;

20. Изчислението на медианата за даден статистически признак изисква:
а) признакът да бъде метриран;
б) признакът да бъде метриран или ординален;
в) първичните данни да са представени под формата на едномерна групировка;
г) първичните данни да са представени в интервален статистически ред;
д) нито едно от посочените;
верен отг. Б

Данъкът върху приходите на физическите лица в България е:
А Прогресивен с минимален необлагаем минимум
Б Пропорционален без минимален необлагаем минимум
В Прогресивен без минимален необлагаем минимум
Г Пропорционален с минимален необлагаем минимум
Д Липсва верен отговор

За пазарната система не е характерно:
а) Размяна на стоки м/у икономически субекти (продавачи и куповачи);
б) Движение на парични потоци под формата на доходи и разходи;
в) Действие на конкурентни механизми;
г) Редуване на периоди на подем и периоди на спад в стопанската актгивност;
д) Административно определяне на цените на стоките от първа необходимост.

 

ИКОНОМИСТИ 2008 (СЕПТЕМВРИ)

1. Кое от посочените може да предизвика изменения, които ще се илюстрират чрез изместване на кривата на производствените възможности на икономиката надясно:
А) Пренасочване на зададените ресурси за производството на блага от един към друг отрасъл;
Б) Нарастване на производителността на всички ресурси;
В) Нарастване на количеството на използваните ресурси;
Г) Верни са отговори Б) и В)
Д) Верни са всички посочени отговори.

2. Да предположим, че разходите за производство на една стока са нараснали. При равни други условия, това ще доведе до промяна в пазарното равновесие, при което:
А) Равновесната цена ще се намали, а равновесното количество ще се увеличи;
Б) Равновесната цена ще се увеличи, а равновесното количество ще се намали;
В) Равновесното количество ще остане без промени, но цената ще нарасне;
Г) На пазара ще възникне дефицит;
Д)Верни са отговори Б) и Г).

3. Паричното предлагане е:
А) Количеството на парите в икономиката;
Б) Независимо от лихвения процент;
В) Нарастващо при провеждане на експанзивна и намаляващо при провеждане на рестрик-
тивна парична политика;
Г) Графично представено чрез абсолютно нееластична крива;
Д) Верни са всички посочени отговори.

4. Счетоводните принципи Са:
А) Текущо начисляване, предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, възможно запазване на счетоводната политика, съпоставимост на приходи и разходи;

Б) Документална обоснованост, текущо начисляване, предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, възможно запазване на счетоводната политика, съпоставимост на приходи и разходи;
В) Документална обоснованост, текущо начисляване, предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, историческа цена, консерватизъм;
Г) Предпазливост, предимство на съдържание пред форма, действащо предприятие, възможно запазване на счетоводната политика, съпоставимост на приходи и разходи, същественост;
Д) Документална обоснованост, текущо начисляване, предпазливост, предимство на съдържание пред форма, историческа цена, двойно записване, балансово обобщаване.

5. Дружество “Алфа” признава приход от продажба на продукция на клиенти в размер на 10 000 лв. Средствата от клиентите ще постъпят по-късно. Дружеството ще отрази операцията по следния начин:
А) Ще отрази увеличаване на активи (под формата на пари) с 10 000 лв. и ще признае приход от продажба на продукция с 10 000 лв.;
Б) Ще отрази възникване на активи (под формата на вземания) в размер на 10 000 лв. и ще признае приход в размер на 10 000 лв.;
В) Ще отрази увеличаване на активи (под формата на пари) с 10 000 лв. и намаление на активи (под формата на вземания) с 10 000 лв.;
Г) Ще отрази увеличаване на активи (под формата на пари) с 10 000 лв. и намаление на задължения с 10 000 лв.; Д) Нито един от посочените.
Кой от въпросите е част от проблемите на макроикономическата теория:
(тук не си споням точно, но по смисъл бяха – )
А Защо един отрасъл реализира по-големи печалби от друг?
Б Кои фактори влияят върху инфлацията в държавата?
В Кой има по-големи шансове да спечели парламентарните избори в държавата?
Г (не помня, но не беше и вярното)
Д Няма верен отговор
За законите не е характерно
А)приемане от Народното събрание
Б)регулиране трайно на основни обществени отношения
В)съдържат правни норми
Г) пълно и трайно детайлизиране прилагането на акт от по-висока степен.

20.През последната година фирма „М” реализира от различни дейности следните приходи:пройзводство-80 хил. лв., търговия-90 хил.лв. и транспорт-30 хил.лв.Какъв е съответния относителен дял в общия приход от 200 хил. лв. на всяка от дейностите?
А)0,80;0,90 и 0,30
Б)0,20;0,45 и 0,35
В)0,40;0,45 и 0,15
Г)0,40;0,90 и 0,10

ТЕСТ ЗА МАГИСТРАТУРА 2004г.

Кой от следните елементи не се включва в БВП?
а) брутни частни вътрешни инвестиции
б) бюджетни трансфери за социално осигуряване и подпомагане
в) чист износ
г) правителствени покупки

Ако в една икономика наред с повишаване общото равнище на цените се намалява обема на съвкупното производство, то в нея е налице:
а) инфлация
б) стагфлация
в) дефлация
г) деноминация

Кое не е характерно за нормативния акт?
а) международно значение
б) източник на правото
в) наличие на правни норми
г) общозадължителна сила

За данъка не е характерно:
а) едностранно, безвъзмездно плащане в полза на държавата
б) установяване със закон
в) насрещна услуга
г) правосубектност

Грешките в текущите счетоводни записвания се поправят чрез:
а) зачертаване
б) сторниране
в) изтриване
г) поправяне със зелено на грешката

От значенията на признака на всички единици от изучавана съвкупност се пресмята:
а) средната аритметична
б) медианата
в) модата
г) относителния дял на единиците, притежаващи определено свойство

Кои от следните мерки са белег за провеждане на рестриктивна ( ограничаваща) фискална политика:
а) намаляване на обема на правителствените покупки и увеличаване на данъчните ставки
б) увеличаване на обема на правителствените покупки и намаляване на данъчните ставки
в) намаляване на обема на правителствените покупки и намаляване на данъчните ставки
г) увеличаване на бюджетния дефицит

Кое от следните се определя за ” дефект” на пазарното стопанство
а) конкурентните механизми
б) нестабилността на цените
в) диференциацията в разпределението на доходите
г) частна собственост

В една икономика за текущата година се установява, че съвкупното производство (БВП) Намалява с 5%. Може да се определи, че тази икономика:
А/ Е в състояние на експанзия;
Б:/ е в състояние на рецесия;
В/ Е в състояние на инфлация от 5%
Г/ Се развива скокообразно;
д/ има отрицателен платежен баланс.

В една икономика е на лице технологично обновление на водещите отрасли. Това ще доведе до:
а/ Ръст на текущата безработица;
б/Ръст на структурната безработица;
в/ Ръст на цикличната безработица;
г/ Ръст на планираната безработица;
д/ Всички са верни.

Какви промени при равни други условия могат да доведат до повишаване цената на 1 стока:
А) Повишаване разходите за нейното производство
Б) Нарастване на търсенето
В) Нарастване на предлагането
Г) Намаляване на броя на потребителите
Д) Верни са А и Б

Ако към пазарната стойност на крайните блага, произведени в икономиката на една година, се прибави стойността на междините блага, ще се получи величина:
а) равна на БВП
Б) по-голяма от БВП
В) равна на националния доход
г) по-малка от националния доход

Кой вид доход не се включва в облагаемия доход по ЗОДФЛ:
а) доход от хонорари по граждански договори;
б) доход от трудови правоотношения;
в) доход от наеми;
г) доход от лихви по влогове и депозити:
д) доход от стопанска дейност като едноличен търговец.

Нематериалните активи са винаги:
а) парични
б) текущи
в) нетекущи
г) основни

2. Чрез коефициента на единична линейна корелация се измерва:
а) относителния размер на разсейването в съвкупността
б) теснотата на зависимостта между 2 променливи
в) централна тенденция
г) дължина на ординалната скала

Кои от посочените източници за дългосрочно финансиране има най-ниска цена на финансиране / цена на капитала / ?
а/ Дългосрочен банков кредит
б/ Емисия на обикновени акции
в/ Емисия на привилегировани акции
г/ Неразпределена печалба
д/ Амортизация

Честотата представлява:
а) абсолютния брой на единиците попаднали в дадена група
б) относителният дял на единиците попаднали в дадена група
в) процентът на единиците попаднали в дадена група

г) значенията на признака на единиците попаднали в дадена група

Стационарните динамични редове не съдържат:
а) случайни колебания
б) сезонни
в) тенденция на развитие
г) циклична компонентност

5. Инвестиционните имоти са:
а) наети земи и сгради
б) наето оборудване
в) отдадени под наем земи и сгради
г) отдадено под наем оборудване

от гледна точка на правото финансите са:
а) пари
б) парични фондове
в) парични обществени отношения страна, по които е държавата
г) парични обществени отношения страна, по които е всеки правен субект

7. кой определя официалните празници в България
а) правителството
б) министъра на труда и социалната политика
в) президентът
г) народното събрание

Когато една стока се предлага от монопол:
а) потребителите могат да намерят нейни заместители;
б) цената ще бъде по-висока от тази на конкурентния пазар;
в) обществените интереси ще изискват регулиране на цената;
г) верни са б) и в)
д) няма верни отговори.

2. Невнесеният капитал на дружеството е:
а) отрицателна сума в собствения капитал;
б) актив;
в) пасив;
д) задбалансови смети.

3. От гледна точка на предприятието банков кредит не е:
а) положителен паричен поток;
б) източник на финансиране на оборотния капитал;
в) източник на дългосрочно финансиране на предприятието;
г) приход на предпиятието;
д) няма верен отговор.

4. Кои от изброените данни могат да се класифицират като статистически:
а) лични данни или групи от хора;
б) данни за финансови операции на дадена фирма за определен период;
в) данни за брой заети; основен капитал; производствени разходи и печалба на фирмите от даден бранш за 2008 год.;
г) икономическа информация за бизнес партньорите на една фирма;
д) данни за различни обществени или икономически прояви.

5.Основни приоритети на НСИ са:
а) адаптиране и прилагане на статистически методология на ЕВРОСТАТ за провеждане на регулярни статистически изследвания в соц. икономическата сфера;
б) разработване на методологии за специални статистически изследвания в соц. икономическата сфера;
в) провеждане на регулярни статистически изследвания в соц. икономическата сфера;
г) провеждане на специфични статистически изследвания в соц. икономическата сфера;
д) всичко изброено.

6. Нарастване на цените е:
а) бюджетен дефицит;
б) бюджетен излишък;
в) дефлация;
г) инфлация;
д) няма верен отговор.

7. Счетоводните сметки са:
а) прости и сложни;
б) синтетични аналитични;
в) прости;
г) отг. а) и б);
д) нито една от посочените.

ТЕСТ 1

1.Ако една икономическа система използва изцяло потенциала на всички налични ресурси:
а) Постига пълна заетост на ресурсите
б) Задоволява потребностите в максимално възможна степен при наличните ограничения.
в) Осъществява избор за производството на комбинации от блага, които се намират в/у границата на производствените й възможности
г) Изчерпва наличните ресурси и се разрушава
д) верни са А , Б и В

2. Кое е фактор за икономически растеж
а) повишена инвестиционна активност на бизнеса
б) поддържане на макроикономическа стабилност
в) стимулиране на конкурентоспособността на фирмите
г) ефективно държавно управление
д) всички са верни

3.Ако приходите в държавния бюджет са по-високи от разходите
a) формира се бюджетен дефицит
б) формира се бюджетен излишък
в) формира се активен външно търговски баланс
г) предприема се намаляване на задължителната резервна норма
д) предприема се емитиране на държавни ценни книжа

4. Бартерна размяна (бартер) се определя като:
а) Сделка от нац. значение , при която цената се определя от държавата
б) сделка, която е изгодна и за 2те страни
в) размяна, без посредничество на парите
г) размяна, при която се използват само кеш пари
д) не помня..

5. Държавна намеса в икономиката има за цел да :
а) да постигне равенство в разпределението на доходите
б) да коригира пазарни дефекти
в) да подпомогне конкуретните пазари
г) верни са Б и В
д) няма верен отг

6. Ако в една икономика в продължение на половин година обемът на съвкупното производство намалява, то има основание да се определи, че:
а) тя е в съст на рецесия
б) тя е в съст на експанзия
в) тя е в съст на стагфлация
г) в съст на галопираща инфлация
д) има отрицателно салдо на платежния баланс

7. При емисия на общински облигации възниква дълг на:
а) държавата
б) общината
в) общинския съвет
г) кмета
д) няма верен отг

8. Финансов мениджър на предприятие си поставя за цел да увеличи печалбата. Как да се постигне това?
а) като намали разходите по дейността
б) като увеличи приходите от продажби
в) като увеличи продажните цени
г) верни са а. и б.
д) няма верен отг

9.Емисията на държавни облигации служи за покриване на
а) бюджетните приходи
б) бюджетния излишък
в) бюджетната субсидия
г) бюджетния дефицит
д) няма верен отг.

10.Въвеждането на еврото в нашата страна като парична единица е свързано с
а) Премахване на Валутния борд
б) премахване на Платежния баланс
в) премахване на Държавния бюджет
г) премахване на Сметната палата
д) няма верен отг.

11.Кои от изброените са активи
а) машини
б) краткосрочни заеми
в) материали
г) пари
д) а, в, и г

12. Посочете кои от изброените са дългосрочни пасиви на дружеството
а) получени дългосрочни банкови заеми
б) основен капитал
в) задължения към персонала
г) пари в каса
д) машини

13. Счетоводна сметка се използва за:
а) текущо отчитане на на извършваната от предприятието дейност / настъпили в резултат на извършените стопански операции (или нещо подобно) –
б) обобщаване на данни за остатъците от стоки
в) балансово равенство на вземанията и задълженията
г) периодично представяне на данните за основни капитал на дружеството
д) верни са б, в, и г

14.Отчетът за промените в капитала показва:
а) активите
б) пасивите
в) всички настъпили промени в капитала, които са различни от тези, породени от операции със собствениците на дялове от собствения капитал, капиталови сделки.. (или нещо такова)
г) резервите
д) представа за капитала /или май беше промените в капитала/

15. Вследствие на инфлацията, реалните доходи на населението се
а) увеличават
б) намаляват
в) не се променят
г) може да се увеличат или може да се намалят
д) няма верен

16. Нормативния акт е
а) източник на правото
б) сделка
в) правна норма
г) волеизявление
д) правно отношение

17. Да се отбележи кое е вярно за статистиката:
А) Статистиката е наука за масовите явления в действителността
Б) В основата на статистиката до голяма степен са заложени теория на вероятностите и математика
В) ЕВРОСТАТ е орган на ЕС, който извлича и предоставя обобщени данни за страните-членки на ЕС
Г) статитстическото извадково изследване се извършва на база представителна извадка (или нещо такова)
Д) всички са верни

18. Коя от изброението организации/органи има правото да събира, анализира и представя статстически данни:
а) НСИ
б) за някакви министерства се споменаваше
в) май за общини се споменаваше
г) всеки, който има необходиимия капацитет и възможности
д) не помня

19. Според действащата ни Конституция.. мандата на Президента е
а) 1 г.
б) 4г
в) няма мандат,а се счита , че е в мандата на действащото НС
г) 5 г
д) 6г

20. Кой държавен орган определя официалните празници в България
а) МС
б) НС
в) областните управители
г) Президентa
д) не помня
Отчетната година за действащите предприятия в България е
Отговори:
а) осемнадесет месеца;
б) по-дълга от календарната;
в) е по кратка от календарната;
г) съвпада с календарната.
4.Увеличението на продажната цена на произвежданата продукция няма да предизвика увеличение на:
A) Оперативната печалба;
Б) Нетните приходи от продажби;
В) Разходите по дейността;
Г) Отговори А) и Б);
Д) Няма верен отговор.

5.Безработица, която е резултат от технологично преустройство и адаптиране към изискванията на пазарите може да се определи от вида:
А) Текуща безработица;
Б) Циклична безработица;
В) Сезонна безработица;
Г) Структурна безработица;
Д) Неочаквана безработица.

6. В кои от посочените случаи (при равни други условия) печалбата на фирмата ще нараства с най-висок темп:
А) Ако общите разходи намаляват, а приходите остават постоянни;
Б) Ако общите приходи нарастват, а разходите остават постоянни;
В) Ако общите приходи нарастват, а разходите намаляват;
Г) Ако се произвеждат по-разнообразни стоки;
Д) Ако се използва повече труд и по-малко капиталови фактори.

7.За съвършено конкурентния пазар е характерно:
А) Наличието на голям брой фирми, които имат малки пазарни дялове;
Б) Свободен достъп на нови конкуренти;
В) Определяне на цената от една фирма и приемане на тази цена от всички останали;
Г) Наличие на асиметрична (различна за продавача и купувача) информация за стоката;
Д) Верни са отговори А) и Б).

9. На свободен и конкурентен пазар, цената на една стока се определя:
А) Само от нейното търсене;
Б) Само от нейното предлагане;
В) От нейното търсене и предлагане;
Г) От монополистите;
Д) От държавата.

Дружество Парадайс притежава основен капитал 15000 лв.; преоценъчни резерви 2000 лв.; допълнителни резерви 3000 лв.; непокрита загуба от минали години 150 лв.; печалба от текущата година 1500 лв. Размерът на собствения капитал на дружеството е:
A) 15000 лв.;
Б) 21350 лв.;
В) 17000 лв.;
Г) 21500 лв.;
Д) Нито един.

18. Непълнолетните са:
A) Наказателно отговорни;
Б) Наказателно неотговорни;
В) Частично наказателно отговорни;
Г) За действията им наказателна отговорност носят законните им представители;
Д) Носят отговорност по специален закон.

19. Случайното откриване на съкровище е:
A) Събитие;
Б) Действие;
В) Бездействие;
Г) Фактическо положение;
Д) Фактически състав.

20. Напълно недееспособно е лицето:
A) Обявено в безизвестно отсъствие;
Б) Малолетно;
В) Пълнолетно;
Г) Непълнолетно;
Д) Поставено под ограничено запрещение.
Ако се намали еластичността на предлагането на един пазар на производствения фактор труд, то как ще рефлектира това върху структурата на дохода?
а/ще се увеличи лихвата
б/ще се намали печалбата
в/ще нарастне делът на трансферното възнаграждение
г/нещо за инфлацията
д/всичко изброено

Какви права имат облигационерите в общото събрание на дружеството?
а/решаващ глас
б/съвещателен глас
в/само право да избират съвета на облигационерите
г/да участват в увеличението на капитала
д/да решават за ликавидацията на дружеството

Ако съвкупното производство бележи спад (не си спомням точната формулировка), то това означава че :
а/ икономиката е в състояние на рецесия
б/ експанзия
в/ инфлация
г/скокообразна инфалция
д/няма верен отговор

1.Ако една икономическа система използва изцяло потенциала на всички налични ресурси:
а) Постига пълна заетост на ресурсите
б) Задоволява потребностите в максимално възможна степен при наличните ограничения.
в) Осъществява избор за производството на комбинации от блага , които се намират в/у границата на производствените й възможности
г) Изчерпва наличните ресурси и се разрушава
д) верни са А , Б и В

2. Кое е фактор за икономически растеж
а) повишена инвестиционна активност на бизнеса
б) поддържане на макроикономическа стабилност
в) стимулиране на конкурентоспособността на фирмите
г) ефективно държавно управление (мисля така беше не съм сигурен)
д) всички са верни

3.Ако приходите в държавния бюджет са по-високи от разходите
a) формира се бюджетен дефицит
б) форм. се б. излишък
в) форм. се активен външно търговски баланс
г) предприема се намаляване на задължителната резервна норма
д) предприема се емитиране на държавни ценни книжа

4. бартерна размяна (бартер) се определя като:
а) Сделка от нац. значение , при която цената се определя от държавата
б) сделка , която е изгодна и за 2те страни
в) размяна , без посредничество на параите
г) размяна при която се използват само кеш пари
д) не помня..

5. Държавна намеса в икономиката има за цел да :
а) да постигне равенство в разпределението на доходите
б) да коригира пазарни дефекти
в) да подпомогне конкуретните пазари
г) верни са Б и В
д) няма верен отг

6. Ако в една икономика в продължение на половин година обемът на съвкупното производство намалява, то има основание да се определи , че
а) тя е в съст на рецесия
б) тя е в съст на експанзия
в) тя е в съст на стагфлация
г) в съст на галопираща инфлация
д) има отрицателно салдо на платежния баланс

7.при емисия на общински облигации възниква дълг на
а) държавата
б) общината
в) общинския съвет
г) кмета
д) няма верен отг

8. Финансов мениджър на предприятие си поставя за цел да увеличи печалбата. Как да се постигне това ?
а) като намали разходите по дейността
б) като увеличи приходите от продажби
в ) като увеличи продажните цени
г) верни са а и б
д) няма верен отг

9.Емисията на държавни облигации служи за покриване на
а) бюджетните приходи
б) бюджетния излишък
в) бюджетната субсидия
г) бюджетния дефицит
д) няма верен отг.

10.Въвеждането на еврото в нашата страна като парична единица е свързано с
а) Премахване на Валутния борд
б) премахване на Платежния баланс
в) премахване на Държавния бюджет
г) премахване на Сметната палата
д) няма верен отг.

11.Кои от изброените са активи
а) машини
б) краткосрочни заеми
в) материали
г) пари
д) а ,б и в

12.посочете кои от изброените са дългосрочни пасиви на дружеството
а) получени дългосрочни банкови заеми
б) основен капитал
в) задължения към персонала
г) пари в каса
д) машини

13.Счетоводна сметка се използва за :
а)текущо отчитане на .. (натам не помня,беше мнооого дълго.. но според мен е верния отговор)
б) обобщаване на данни за остатъците от стоки
в) балансово равенство на вземанията и задълженията
г) периодично представяне на данните за основни капитал на дружеството
д) верни са б в и г

14.Отчетът за промените в капитала показва
а) активите
б) пасивите
в) всички настъпили промени в капитала , с изключение на промени в резултат на капиталови сделки …. и тн (май верния)
г) резервите
д) не помня

15. Вследствие на инфлацията , реалните доходи на населението се
а) увеличават
б)намаляват
в) не се променят
г) може да се увеличат или може да се намалят
д ) няма верен

16. Нормативния акт е
а) източник на правото
б) сделка
в) правна норма
г) волеизявление
д) правно отношение

18. Кои от изброените институции могат да дават и използват статистическа информация
а) НСИ (натам дори не съм ги чел.. )

19. Според действащата ни Конституция.. мандата на Президента е
а) 1 г.
б) 4г
в) няма мандат,а се счита , че е в мандата на действащото НС
г)5 г
д) 6г

Кой вид доход не се включва в облагаемия доход по Закона за облагане доходите на физическите лица в България
а. доход от хонорари по граждански договори
б. доход от трудови правоотношения
в. доход от наеми
г. доход от лихви по влогове и депозити

 

Фирма предлага своя продукт на съвършено конкурентен пазар. За нея е характерно, че:
А) Има абсолютно еластична крава на търсене на продукта;

Б) За всяко количество на продукта средните прихои са равни на пределните приходи;

В) За всяко количество на продукта пределните приходи са равни на пределните разходи;

Г) Има абсолютно нееластична крива на предлагане на продукта;

Д) Верни са отговори А и В.

 

2. За пазар с монополистична конкуренция е характерно, че:
А) Фирмите предлагат диференцирани продукти и услуги;

Б) Една от предлагащите фирма е със значително по-голям пазарен дал от останалите;

В) Не може да се използват методите на неценова конкуренция;

Г) Съществуват съществени затруднения за навлизане на нови конкуренти;

Д) Фирмите получават в краткосрочен и дългосрочен период икономическа печалба.

 

3. При пресмятането на брутен вътрешен продукт (БВП) по „разходния метод” не се включват:
А) Потребителски разходи,

Б) Брутни частни вътрешни инвестиции;

В) Части косвени данъци:

Г) Чист износ:

Д) Държавни покупки

 

4. Макроикономическата функция на потреблението изразява зависимостта между:
А) Изменението на разходите за потребление и изменението на съвкупния доход;

Б) Изменението на автономното потребление в изменението на производното потребление;

В) Изменението на потреблението и спестяването;

Г) Изменението на потреблението и изменението на инвестициите;

Д) Пределната склонност към потребление и пределната склонност към спестяване.

 

5. При провеждане на рестриктивна парична политика се:
А) Увеличава нормата на задължителен резерв;

Б) Намалява сконтовият процент;

В) Увеличават данъчните ставки;

Г) Активизират операциите по покупки на „отктития пазар”;

Д) Деноминация на националната валута.

 

6. Може ли пазарната рискова премия да бъде равна на нула?
А) Да, когато цените на акциите на капиталовия пазар намаляват;

Б) Не, защото пазарната рискова премия е разликата между нормата на възвръщаемост на пазарния портфейл и безрисковата норма на възвръщаемост, а нормата на възвръщаемост на пазарния портфейл е винаги по-висока от безрисковата;

В) Не, защото пазарната рискова премия е надбавка за риска на инвестицията в конкретната акция;

Г) Верни са А), Б) и В);

Д) Няма верен отговор.

 

7. Пазарът, на който се търгуват пари и краткосрочни финансови инструменти се нарича:
А) Стокова борса;

Б) Фондова борса;

В) Паричен пазар;

Г) Аукцион;

Д) Капиталов пазар.

 

8. Ломбарден кредит е:
А) Кредит срещу залог на движими ценности;

Б) Кредит срещу ипотека на недвижимо имущество;

В) Краткосрочен кредит;

Г) Дългосрочен кредит;

Д) Верни са А) и В).

 

9. Кои от следните източници за финансиране са вътрешни за предприятието:
А) Облигационен заем;

Б) Финансов лизинг;

В) Неразпределена печалба;

Г) Амортизации;

Д) Верни са В) и Г).

 

10. Дългосрочен дълг /Собствен капитал е показател за:
A) Ликвидността на предприятието;

Б) Рентабилността на предприятието;

В) Финансовия риск на предприятието;

Г) Верни са А) и В);

Д) Няма верен отговор.

 

11. Дружество Бета получава авансово наем в размер на 15 000 лв. за предоставянето под наем на сграда. Счетоводителят на дружеството е отложил признаването на прихода, защото е спазил принципа :
А) Текущо начисляване;

Б) Съпоставимост на приходи и разходи;

В) Предпазливост;

Г) Възможно запазване на счетоводната политика;

Д) Действащо предприятие.

 

12. Дружество „ Алфа „ притежава следното имущество : вземания от клиенти 5 000 лв. , продукция 1000 лв. , акции 6 000 лв. , машини 8 000 лв. , основен капитал 10 000 лв. , неразпределена печалба 5 000 лв. , програмни продукти 3 000 лв. , стопански инвентар 500 лв. , задължения по банкови заеми 1 000 лв. , разходи за бъдещи периоди 500 лв. , пари в каса 1 000 лв. , задължения към доставчици 6 000 лв. , резерви 3 000 лв. Дружеството притежава активи в размер на :
А) 25 000 лв.;

Б) 19 000 лв.;

В) 24 500 лв.;

Г) 18 500 лв.;

Д) 10 000 лв.;

 

13. Активите ва дружеството са:
А) Ресурси контролирани от дружеството;

Б) Ресурси придобити от дружеството,

В) Ресурси контролирани от дружеството, от които се очаква то да получи икономическа изгода;

Г) Задължения на дружеството;

Д) Няма верен отговор.

 

14. В дружество Делта е инвестиран нов капитал на стойност 15 000 лв. под формата на парични средства и материали. Какви промени настъпват в абсолютното балансово равенство, в резултат на тази операция:
А) Увеличават се активи с 15 000 лв под формата на пари и активи под формата на материали,

Б) Увеличават се активите на дружеството с 15 000 лв и се увеличава неговият капитал с 15 000 лв.;

В) Увеличава се капиталът с 15 000 лв. и се увеличават задълженията с 15 000 лв .

Г) Увеличава се капиталът с 15 000 лв. и се намаляват задължения с 15 000 лв .

Д) Увеличава се капиталът с 15 000 лв.

 

15. Невнесеният капитал се представя като:
A) Актив;

Б) Пасив;

В) Отрицателна сума в капитала;

Г) Задължение към кредитори;

Д) Задбалансови статии.

 

16. Със стандартното (средно квадратично) отклонение се измерва:
А) Степента на разсейване в емпиричното честотно разпределение;

Б) Границите на отклонение на нидивидуалните значения на признака от средната им стойност;

В) Отклонението на максималната стойност на признака от средната стойност;

Г) Средното отклонение на значенията на признака от средната им стойност;

Д) Средното отклонение на значенията иа признака от дисперсията.

 

17. Кой метод за статистически анализ ще изберете ако трябва да проверите дали въвеждането на нова поточна линия в една фирма е довело до повишаване качеството на произведената продукция?
А) Индексен факторен анализ;

Б) Регресионен анализ;

В) Корелационен анализ;

Г) Проверка на статистически хипотези;

Д) Анализ на тенденцията на развитие.

 

18. Какво измерва корелационният коефициент?
А) С колко ще се измени явлението-следствие при единица изменение на явлението-фактор;

Б) С колко ще се измени явлението-следствие при един процент изменение на явлението-фактор;

В) Измененията в развитието на изследваните явления;

Г) Силата на зависимост между две или повече явления;

Д) Влиянието на сезонните фактори.

 

19. Предварителният договор по Закона за задълженията и договорите е:
A) Договор;

Б) Източник на право;

В) Израз на воля;

Г) Фактическо действие;

Д) Правна норма.

 

20. Консорциумът е обединение на:
А) Две или повече физически лица;

Б) Две или повече юридически лица;

В) Физически и юридически лица;

Г) Държавен орган и физическо лице;

Д) Държавни агенции и търговци

 

Конститутивен акт:
А. назначаване на държавен служител
Б. правилник
В. указ
Г. лична карта
Д. няма такива актове

3. За финансовия мениджър – какво да направи, за да предпази фирмата си при настъпваща криза
А. да емитира облигации
Б. да тегли дългосрочен кредит, за да изкупи обикновените акции на предприятието
В. с вътрешни средства да погаси задължения или нещо такова
Г. да обяви фалит
Д. нито едно от изброените

4. Въпросът за икономическата теория
– неин проблем е задоволяването на неограничените потребности с ограничените ресурси

5. Може ли служебното правителство в България да избира Омбудсман?
А. ако е бил посочен от Народното събрание преди разпускането му или нещо подобно
Б. не, той се избира от Конституционния съд
В. не
Г. в България не се предвижда служебно правителство
Д. ?

Въпроса за нарастването на приходите:
– нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения/общия? капитал

Какво трябва да направи финансовия мениджър, за да предпази фирмата си при настъпваща криза?
а) да емитира облигации
б) да тегли дългосрочен кредит, за да изкупи обикновените акции на предприятието
в) с вътрешни средства да погаси задължения или нещо такова
г) да обяви фалит
д) нито едно от изброените

10. Алтернативна цена е:
цената на най-добрата пропусната възможност

11. Кое от изброените е конститутивен административен акт?
а) назначаване на държавен служител
б) правилник
в) указ
г) лична карта
д) няма такива актове

12. Евростат е:
статистическа служба на ЕС

14. Кога приходите нарастват?
нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите,което води до нарастване на собствения капитал

16. Характерно за икономическата теория е, че:
неин проблем е задоволяването на неограничените потребности с ограничените ресурси

17. Може ли служебното правителство в България да избира Омбудсман?
а) ако е бил посочен от Народното събрание преди разпускането му или нещо подобно
б) не, той се избира от Конституционния съд
в) не
г) в България не се предвижда служебно правителство
д) ?

19. Кой орган в България дава политическо убежище на бежанци?
а) Президентът
б) ?
в) ?
г) ?
д) Министър-председателят

Кое твърдение е вярното:
а) С емисия от обикновени акции се увеличава собствения капитал на акционерното дружество.
б) с емиция от облигации се увеличава собствения капитал на акционерното дружество.
в) с емиция от облигации се намалява собствения капитал на дружеството.
г) с емисия от облигации се намалява дългосрочния дълг на дружеството.
д) нито едно твърдение не е вярно.
1.Как се изчислява собствен капитал?
а)разликата между актива и пасива на дружеството
б)сбора на актива и пасива на др.
в)пройзведението на актива и пасива
г)не си спомням

2.Кой опр. законите в България?
а) народното събрание
б)министерски съвет
в)конституционния съд
г)…..
д)…..

3.Кое е актив за банката?
а) депозит на фирма
б) депозит на физическо лице
в)вземане на кредит от друга банка
г)отпускане на кредит на фирма

4. Ако нетните доходи се повишат с 10% и инфлацията се увеличи с 5% как се променят реалните доходи?

Какъв е брутният вътрешен продукт на България спрямо средния за Европейския съюз?
-под 20%
-между 20% и 30 %
-30%-40%
-40%- 50%
-над 50%

Инвентаризацията е:
а) метод на счетоводството
б) елемент от счетоводна сметка
в) елемент от финансовия отчет
г)………..
д) няма верен отговор

Оценяването е :
а) метод на счетоводството
б) елемент от счетоводна сметка
в)………….
г)……….

3. Счетоводната сметка се състой от:
а) начално салдо, оборот, крайно салдо
б) …..

5. Ако се увеличи търсенето на дадена стока, а предлагането остане не променено какво ще се наблюдава:
– повишаване на цената

Кой орган взема решение за провеждане на референдум?
а)МС
б)НС
в)президентът
г)министър- председателят
д)не се сещам

Търсените количества на дадена стока се определят от цената й. При положение, че цената й се повиши какво следва да се случи(при равни други условия):
а) тъсеното количество ще намалее
б) предлаганото количество ще намалее
и за другите не се сещам

Средният БВП на България е:
а)под 20% от средния за ЕС
б)между 20 и 30% от средния за ЕС
в)между 30 и 45%
г)между 45 и 60%
д)над 60% / над 70% нещо такова

Душевноболните са:(Тук даже имаха правописна грешка – бяха написали душевно болен)
а)неправоспособни
б)правоспособни
в)частично правоспособни
г)и др. отговори не мога да се сетя

Ако един лихвен % от 12,2% се увеличи на 12,5% какво означава:
а)че лихвата се е покачила с 0,3%
б)че лихвата се е покачила с 30 лихвени пункта или нещо подобно
в)че лихвата се е покачила 0,3 въпросните пунктове
г) и д) бяха в същия дух

Безработицата се следи от :
верния отговор само се сещам – НСИ и Агенцията по заетостта едновременно

Цените на потреблението се определят от:
а)цените на всички продукти на пазара
б)цените на продуктите в потребителската кошница
другите не се сещам

Счетоводните сметки са :
а)прости и сложни
б)разходни
в)аналитични и нещо още
другите не се сещам

Елементите на счетоводната сметка са:
а)начално и крайно салдо
б)начално салдо, оборот и крайно салдо
другите не се сещам

Имаше 2 въпроса от статистиката, на които смисълът им беше нещо от сорта на:
В коя от следните ситуации е нужно да се направи статистическо изследване?
В коя от следните ситуации НЕ е нужно да се ползват статистически данни?
и отговорите, за които се сещам от общо двата въпроса бяха:
1.при вземане на управленско решение на всички нива в организацията
2.при определяне стратегията за икономическо развитие на микро и макро равнище
3.при провеждането на запитване сред учителите за …..
4.при определяне основните приоритети в образованието
5.при запитване на гражданите за мнението им по въпроса за забраната на тютюнопушенето на обществени места
6.при определяне нуждите на населението
и др.
1 Кое е грешното? Амортизацията е:
Спомням си само верния отговор: –
Амортизацията е парично плащане.

2 Малолетните са:
Отговора е наказателно неотговорни.

3 Кое са пасиви:
Задължения към доставчици.

4. Счетоводната дейност е:
Избрах – система от методи – незнам дали е вярно

5. Калкулирането се извършва р:
Имаше : Баланс, отчет, парични потоци,
Отговора е счетоводна сметка.

6. Счетоводната сметка съдържа:
Начално салдо, обороти и крайно салдо – верен отговор
имаше и комбинация по 2 от тези 3-те

7. За какво би се използвало статистическо проучване?
Колебаех се между: Данни за количеството произведено мляко от промишленността за 1 год. И разхода на едно домакинство за 1 месец. Ако приемем, че имат в предвид средния разход за едно средно статистическо домакинство, то това е верният отговор според мен.

8. Кой определя данъците в България?
Президента
Министерски съвет
Народното събрание – мисля, че е това, по логиката, че ги гласуват по предложение на някой.
Дайте мнения?

Кое твърдение е вярното:
а) С емисия от обикновени акции се увеличава собствения капитал на акционерното дружество.
б) с емиция от облигации се увеличава собствения капитал на акционерното дружество.
в) с емиция от облигации се намалява собствения капитал на дружеството.
г) с емисия от облигации се намалява дългосрочния дълг на дружеството.
д) нито едно твърдение не е вярно.

Договора с адвокат, които те представлява в дело е?
– договор за изравотка
– договор за услуга
– трудов договор
– фактическо действие
– още една опция,но не я помня

Душевно болните са:
– правоспособни
– неправоспособни
– частично правоспособни
– ограничено правоспособни
– още една опция
3. кога влиза в сила приетия от НС закон?
-след обнародване в ДВ
-3 дена след приемане от НС
– другите не ги помня
4. въпрос кога е подписан договора за ЕС
5. От изброените кое не е пряк данък е:
6. собствен капитал е:

1.Начислени са заплати на персонал, какви са счетоводните статии?
> К/т с-ка Персонал и Д/т с-ка Разходи за заплати
>обратният вариант на горните статии
>К-т с-ка Каса и Д/т с-ка Персонал
> и др.подобни разновидности на горните
2.Ако кривата на Филипс се е изместила надясно?
>има обратна зависимост м/у инфлация и безработица
>на по-високи нива на безработица отговарят по-ниски нива на инфлация
>обратното на горното
>и др. което не помня
3.Ако дефлаторът е = ( или по-голям от 1 / 100% – тук не съм сигурна как беше формулиран)
>то има инфлация
>има дефлация
>реалният БВП е по-голям от номиналния
>номиналният БВП е по-голям от реалния
4..Какво е финансовият баланс на една една държава?
>равенство м/у активи и пасиви …
>всички стоки, които д-вата е внесла, изнесла и….
> сбор от всички външни финансови транзакции..
5.Имаше и нещо за фирма, която си е увеличила печалбата за последните 10 години и е дадена някаква формула У=25+1,5t (не знам дали числата са същите).С колко е било увеличението?
>увеличаване с 5%
>7,5%
>с някаква сума…
Начислената лихва по заеми се води:
А) финансов разход
Б) извънреден разход
В) финансов приход
Г) извънреден приход
Д) няма верен отговор

 

Сподели тази статия с колеги от твоята специалност, за да може да е полезна на максимално много студенти.