Лекции УНСС Блогът на Петко Иванов
УНСС Образование

Лекции в УНСС

Реших да публикувам всички лекции, които съм писал през годините в УНСС. Този пост е нещо като каталог, който систематизира всичко. Лекциите са писани на лаптоп и са достатъчно подробни и в повечето случаи напълно достатъчни за подготовка за контролни и изпити. Някои от лекциите са допълнително разработени с материали от презентации и учебници. Лекциите, които са за трети и четвърти курс са за специалност Бизнес икономика. 

Подкрепи блогът: Тъй като поддръжката на сайта и оформяннето на подобни материали изискват доста време и ресурси ще съм благодарен ако разгледаш някои проморциолни продукти, със специално намаление за читателите.

Ако сте решили да кандидатствате магистратура може да видите този пост, който съдържа полезни съвети и примерни тестове от кандидат-магистърския изпит.

 

Първи курс

1. Икономическа социология – всички лекции, разработени доц. Андрей Бунджулов
2. История на икономическите теории – всички лекции разработени проф. Светла Тошкова
3. Основи на икономическите теории – всички лекции доц. Мария Марикина
4. Стопанска история – всички лекции доц. Пенчо Пенчев

5. Микроикономика – всички лекции доц. Екатерина Сотирова
6. Основи на правото – всички лекции проф. Балабанова
Втори курс

7. Основи на финансите – Разработени теми доц. Стоян Александров
8. Политология – всички лекции проф. Мария Чавдарова
9. Интелектуална собственост – всички лекции доц. Виолета Цакова
10. Макроикономика – всички лекции доц. Екатерина Сотирова
11. Статистика – всички лекции доц. Соня Чипева
12. Маркетинг – всички лекции доц. Галина Младенова

13. Световна икономика – всички лекции доц. Ваня Иванова
14. Икономика на предприятието – всички лекции доц. Донка Андреева
15. Основи на счетоводството – всички лекции проф. Емилия Миланова
16. Прогнозиране и планиране – всички лекции доц. Ирена Славова
17. Търговия – всички лекции доц. Силвия Терезова

Бизнес икономика

Трети курс

18. Бизнес мениджмънт – всички лекции разработине доц. Кирил Димитров
19. Финансиране на бизнеса – всички лекции проф. Йорданка Йовкова
20. Икономика на недвижимата собственост – всички лекции проф. Йорданка Йовкова
21. Банково дело – всички лекции + упражнения проф. Милети Младенов
22. Застраховане – всички лекции(разработени) ас. Цветелина Андреева
23. Управление на човешките ресурси – всички лекции проф. Йосиф Илиев
24. Маркетингови изследвания – всички лекции доц. Николай Щерев
25. Иновации в бизнеса – всички лекции проф. Иван Георгиев и доц. Димитър Благоев

Четвърти курс

26. Данъчно облагане и данъчен контрол – всички лекции проф. Е. Славков 
27. Търговско право – всички лекции проф. З. Сукарева 

 

 

Тагове