Ако търся достатъчно упорито и съм достатъчно добре подготвен мога да си намеря подходящ стаж, независимо от обстоятелствата

Ако търся достатъчно упорито и съм достатъчно добре подготвен мога да си намеря подходящ стаж, независимо от обстоятелствата

Ако търся достатъчно упорито и съм достатъчно добре подготвен мога да си намеря подходящ стаж, независимо от обстоятелствата

Ако търся достатъчно упорито и съм достатъчно добре подготвен мога да си намеря подходящ стаж, независимо от обстоятелствата